(0252) 413 38 77+90 543 413 38 77

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

MARMARİS ENTERNASYONEL YAT KULÜBÜ DERNEĞİ’NİN
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
DUYURU

Marmaris Enternasyonal Yat Kulübü Derneği’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.04.2023 günü saat 17:00’de, dernek binasında (Sarıana Mah. A. Orhan Aydın Spor Tesisleri Marmaris – Muğla) aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır. Toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde; toplantı 26.04.2023 günü aynı yer, saat ve gündem dahilinde yapılacaktır.
Üyelerimize önemle duyurulur.
Marmaris Enternasyonal Yat Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

Gündem:
1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan Heyeti’nin Oluşturulması
4. 2021 ve 2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
5. 2021 ve 2022 yıllarına ait Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
6. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası
7. 2023 ve 2024 yıllarına ait tahmini bütçe ve faaliyetlerin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
8. Tüzük Değişikliği konusunun görüşülmesi
9. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış