OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI - 2019

İLAN

MARMARİS ENTERNASYONAL YAT KULÜBÜ DERNEĞİ’NDEN

Marmaris Enternasyonal Yat Kulübü Derneği’nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2019 günü saat 18:30 Elegance Otel’de; çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 28.03.2019 günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

M.I.Y.C. Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Divan Başkanı, Yardımcısı ve 2 sekreter üyenin seçimi
  3. 2018 mali yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço gelir-gider cetvellerinin ve Denetim Kurulu Raporu’nun görüşülmesi
  4. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı birlikte ibrası
  5. 2019 yılı mali dönemi çalışma programı ile yıllık tahmini bütçe gelir-gider cetvellerinin görüşülüp onaylanması
  6. Yönetim, Denetim Kurulu ve üyelerinin seçimi
  7. Dilek ve temenniler, kapanış
Paylaş