Genel Kurul - 2017

İLAN

MARMARİS ENTERNASYONAL YAT KULÜBÜ DERNEĞİ’NDEN

Marmaris Enternasyonal Yat Kulübü Derneği’nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2017 günü saat 18:30 Elegance Otel’de; çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 29.03.2017 günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

M.I.Y.C. Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1-    Açılış ve saygı duruşu
2-    Divan Başkanı, Yardımcısı ve 2 sekreter üyenin seçimi
3-    2016 mali yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço gelir-gider cetvellerinin ve Denetim Kurulu Raporu’nun görüşülmesi
4-    Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı birlikte ibrası
5-    2017 yılı mali dönemi çalışma programı ile yıllık tahmini bütçe gelir-gider cetvellerinin görüşülüp onaylanması
6-    Yönetim, Denetim Kurulu ve üyelerinin seçimi
7-    Dilek ve temenniler, kapanış

 

Paylaş