2020 LİSANS İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK - TYF DUYURU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği” 14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönetmelik kapsamında 16.12.2019 tarih ve 24046111-130.99-E.1489432 sayılı yazı ile Federasyonumuza bildirilen “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer İşlemleri İle İlgili Uygulanacak Esaslar” ın 4.maddesi gereğince vize işlemleri yürütülmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

Türkiye Yelken Federasyonu’na ait  “Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer Talimatı”  Bakanlık Olur’u ile yayımlanıncaya kadar ilgili yönetmelik ve esaslar doğrultusunda,  Federasyonumuzun 07.01.2020 tarih ve 152 sayılı İcra Kurulu kararına istinaden 2020 yılı sporcu lisans vize işlemleri için sağlık raporu şartı aranmayacak ve sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğine dair yazılı beyanı esas alınacaktır. Reşit olmayan lisanslı sporcularımız için veli ya da vasisi yazılı beyanda bulunacaklardır. 

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer İşlemleri İle İlgili Uygulanacak Esaslar Federasyonumuz tarafından yürütülecektir.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

Paylaş